You are currently viewing การรู้จักกาละเทศะ วินัยที่เด็กทุกคนควรเรียนรู้

การรู้จักกาละเทศะ วินัยที่เด็กทุกคนควรเรียนรู้

  • Post author:
  • Post category:Blog

การรู้จักกาละเทศะ เป็นสิ่งที่สำคัญและมันก็เป็นพฤติกรรมที่พึงกระทำ สำหรับทุกคนแต่ถ้าพูดถึงการปลูกฝังตั้งแต่เด็กจัดเป็นสิ่งที่ทำให้เด็กนั้นมีวินัย และทำในสิ่งที่ถูกที่ควรไม่ทำในสิ่งที่ไม่ควรทำ จะทำอะไรเราก็ควรที่จะคิดถึงเรื่องเวลาและสถานที่สิ่งสำคัญคือการเรียนรู้ เพราะการเรียนรู้นั้นจะเป็นสิ่งที่ตอบทุกสิ่งทุกอย่างให้กับทุกคนได้เป็นอย่างดี เกี่ยวกับพฤติกรรมในเหตุการณ์บางเหตุการณ์ เพราะในเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์นั้นจะมีสิ่งที่ควรทำ และสิ่งที่ไม่ควรทำความถูกต้องคือสิ่งสำคัญ ดังนั้นกาละเทศะจึงเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับทุกคนไม่เพียง แต่เด็กที่ควรจะเรียนรู้และถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็ก จะทำให้มีมารยาททางสังคม และสามารถโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้ในวันข้างหน้า

การรู้จักกาละเทศะ ทำให้รู้จักการเคารพซึ่งกันและกัน

สิ่งสำคัญมากที่ทุกคนมักจะหลงลืมกันไปว่าความเคารพซึ่งกันและกันนั้น เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับมนุษย์เราไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน ดังนั้นการเคารพซึ่งกันและกันและเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ และควรระลึกถึงอยู่เสมอในเมื่อวันหนึ่งคุณกลายเป็นพ่อแม่ และสิ่งที่ควรกระทำก็คือการปลูกฝังสิ่งดีๆให้กับลูกโดยส่วนใหญ่แล้ว มีพ่อแม่หลายคนที่มักจะใช้คำสั่งมากกว่าคำสอนหรือคำขอให้ช่วยหลายคน มักจะคิดว่าลูกก็เป็นลูกของเราทำไมเราจะสั่งไม่ได้ แต่มันก็คือการใช้อำนาจที่เรามีอายุมากกว่าในการสั่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราควรที่จะบอกกันดีๆ และสอนกันดีๆต้องใจเย็นและดูสถานการณ์ด้วย

การมีมารยาททางสังคมจะทำให้ไม่เดือดร้อน

สำหรับคนที่เล่นโซเชียลมีเดียอยู่เสมอ มักจะพบเจอกับมารยาททางสังคมที่ไม่ค่อยดีนักสักเท่าไหร่ที่เราเห็นกันอยู่บ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรก็แล้วแต่หรือสร้างเรื่องจนกลายเป็นเรื่องใหญ่ มักจะทำให้ตัวเองนั้นถูกเสมอด้วยการตะโกนตะคอกโดยที่ไม่มีเหตุผล ซึ่งคนเรานั้นสามารถพูดคุยกันได้เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในปัจจุบัน เรามักจะเห็นคนเหล่านั้นมักจะโวยวายกับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ ไม่สามารถคุยกับคนเหล่านี้ได้รู้เรื่อง มันก็ถือว่าเป็นมารยาททางสังคมอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งไม่ว่าจะทำให้ตัวเองนั้นเดือดร้อนหรือทำให้ผู้อื่นนั้นเดือดร้อน  อย่างที่กล่าวไปว่าถ้าเด็กถูกสั่งสอนมาเป็นอย่างดีรู้จักกาละเทศะ เขาก็จะโตมาเป็นคนที่มีคุณภาพและจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้

สนับสนุนโดย JBO Thailand