กิจกรรมในปี 63 ที่กำลังจะเกิดขึ้นในจ.เชียงใหม่

วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 13-16 ม.ย. 2563นี้ จะจัดงานกิจกรรมข่วงวัฒนธรรมรวมทั้งมรกดความคิดทางด้านวัฒนธรรมล้านนาภายใต้โครงงานสร้างเสริมเอกลักษณ์แล้วก็อัตลักษณ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง รวมทั้งแม่ฮ่องสอน) ณ รอบๆพุทธสถานจังหวัดเชียงใหม่ , หน้าบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดเชียงใหม่รวมทั้งทางถนนหนทางท่าแพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อช่วยเหลือด้านการท่องเที่ยวผลักดันการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์รวมทั้งบริการ ให้โดดเด่นและมีคุณค่า มุ่งเน้นเกษตรมูลค่าเพิ่ม สินค้าเพื่อสุขภาพ หัตถอุตสาหกรรมประดิษฐ์ ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว ในการเพิ่มสมรรถภาพทางการแข่งขัน สร้างเอกลักษณ์ แล้วก็อัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยว 

สร้างเสริมพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยวในแบบอย่างการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ที่มีอารยธรรมล้านนา เพิ่มความสามารถพนักงานทางการท่องเที่ยว การพัฒนาสถานที่สำหรับท่องเที่ยวให้มีความพร้อมเพรียงทางด้านส่วนประกอบเบื้องต้น สำหรับเพื่อการให้ ความสบาย แก่นักท่องเที่ยว คนแก่ ผู้พิการ เพื่อเป็นการเพิ่มนักเดินทาง ในสถานที่สำหรับท่องเที่ยวให้สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเดิม แล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ หรือแม่แต่ จะเดินดูกิจกรรมไปด้วยเล่นพนันออนไลน์ผ่านทางมือถือได้ด้วยโดยการสมัครสล็อตวี แล้วทำการเข้าเล่นได้เลยไม่ต้องรอ และที่จ.เชียงใหม่ยังปรับปรุงสถานที่สำหรับท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สามารถเดินทางเกิดการเชื่อมโยงในกลุ่มจังหวัด

ทั้งยังสนับสุนนให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เป็นศูนย์การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว ศูนย์กลางการให้บริการ แก่ผู้ประกอบธุรกิจ นักลงทุน ธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ รวมทั้งเร่งสร้างส่วนประกอบเบื้องต้นทางการท่องเที่ยว โลจิสติกส์ทางการท่องเที่ยว เครื่องอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยนักเดินทาง โดยนึกถึงการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวของผู้พิการ แล้วก็คนสูงอายุ ในสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเดิมที่เสื่อมโทรม เพื่อยกฐานะ และก็รักษาให้เกิดความยั่งยืนและมั่นคง