You are currently viewing จะไปไหว้พระต้องแต่งตัวอย่างไร

จะไปไหว้พระต้องแต่งตัวอย่างไร

  • Post author:
  • Post category:Blog

สำหรับการแต่งกายให้ถูกต้องตามกาละเทศะก่อนที่จะเข้าวัดนั้น เป็นสิ่งที่จำเป็นและมีความสำคัญมากมันเหมือนเป็นการให้เกียรติสถานที่ ซึ่งมันเป็นสถานที่ที่ส่วนร่วมของประชาชนทุกคนได้ไปถือศีลฟังธรรมทั้งนั้น สถานที่เอาไว้ต่อสู้กับกิเลสงั้นเราควรประพฤติตัวให้ดีนะแต่งตัวให้ถูกต้อง

แต่งกายของสุภาพชน

อย่างไรก็ตามการแต่งกายก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงตัวเองว่าเป็นสุภาพชนที่ดีหรือไม่อย่างไรก็ตาม การแต่งกายที่ดีในรูปแบบสุภาพชนนั้นมาเพื่อประโยชน์ทั้งตัวเอง และส่วนรวมเพราะว่าการแต่งตัวแบบนี้มันจะบ่งบอกถึง ความสะอาดความสุภาพแล้วก็ความเหมาะสมกับสถานที่

ไปวัดแต่งตัว

โดยส่วนใหญ่แล้วเราจะเห็นคนเฒ่าคนแก่น้ำแตกต่างกันในชุดสีขาวทั้งชุดบ้าง หรือบางคนก็ใส่เนื้อผ้าที่ไม่โปร่งบางหรูหราราคาแพงเลยก็มีน้ำหอม ควรเว้นเด็ดขาดไม่ควรแต่งหน้าจัดจนเกินไป หรือใส่เครื่องประดับราคาแพงเอาจริงๆแล้วไม่ควรสวมใส่เลยตั้งหาก

มารยาทการแต่งกายเมื่อมาวัด

คือต้องบอกก่อนว่ามารยาทการต่างๆนั้นทุกคนน่าจะรู้ความเป็นอยู่ดี หรือยังเหลืออยู่แล้วว่าถ้าแต่งตัวอย่างไรถึงจะเหมาะสมจึงจะถูกที่ เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็มักจะใส่ชุดขาวกางเกงขาว เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่สีขาวนั้นก็ไม่ใช่ว่ะโปร่งบางจนเกินไป หรือดูหรูหราไปแล้วก็ไม่รัดรูปจนเกินไปที่สำคัญ สำหรับผู้หญิงแล้วต้องใส่กางเกงให้เกินคุ้มเขาลงไปอย่าใส่สั้นมา

สนันสนุนโดย