You are currently viewing เรื่องเล่าตำนานเมือง เรื่องผีปู่ย่าในเชียงใหม่

เรื่องเล่าตำนานเมือง เรื่องผีปู่ย่าในเชียงใหม่

  • Post author:
  • Post category:Blog

เชียงใหม่นั้นเป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งเป็นจังหวัดที่ได้รับความนิยมในการมาท่องเที่ยวเป็นอันดับต้นๆของประเทศ โดยนิยมมาท่องเที่ยวทั้งคนไทยและคนต่างชาติเนื่องจากมีความสวยงามทั้งสภาพแวดล้อมต่างๆตามธรรมชาติ และสถาปัตยกรรมซึ่งมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวในรูปแบบของล้านนา แต่อีกสิ่งหนึ่งที่เหมือนเป็นด้านคู่ขนานของเมืองเชียงใหม่หรือล้านนาเก่านั้นก็คือ เรื่องเล่าตำนานเมือง  ของคนพื้นเมืองเก่าแก่นั่นเอง ซึ่งเป็นอีกเรื่องราวที่น่าสนใจและน้อยคนที่จะรู้ในยุคปัจจุบัน  วันนี้เราจะมาเล่าเรื่องของผีปู่ผีย่าให้ฟังกันในปัจจุบันนั้นเราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นธรรมเนียมประเพณีนี้กันแล้วแต่ในอดีตนั้นจะมีการนับถือกันทุกบ้าน เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเรามาติดตามกันเลย

เรื่องเล่าตำนานเมือง ผีปู่ย่าที่มาของคำว่าผิดผี

คนล้านนาสมัยก่อนนั้นจะมีความเชื่อในการบูชาผีสางต่างๆและผีปู่ย่าก็เป็นหนึ่งในนั้น โดยเราจะเคารพและกราบไหว้เช่นเดียวกับที่เราบูชาบรรพบุรุษที่ลาจากโลกนี้ไปแล้ว แต่ผีปู่ย่าจะเหมือนกับเป็นญาติผู้ใหญ่ที่เป็นบรรพบุรุษโดยรวมของชาวล้านนาทั้งหมด ซึ่งชาวล้านนาโบราณจะให้ความเคารพเป็นอย่างมากและมักจะมีหิ้งสำหรับบูชาผีปู่ย่านี้กันทุกบ้าน โดยหิ้งนี้มักจะอยู่ที่ห้องของลูกสาวและเป็นหน้าที่ของลูกสาวของบ้านนั้นนั้นที่จะคอยดูแลและเตรียมของไหว้ให้  ในสมัยก่อนนั้นจะมีธรรมเนียมเรื่องของการรักนวลสงวนตัวของหญิงสาว ซึ่งหากมีการล่วงเกินถูกสัมผัสตัวโดยเพศตรงข้ามก็จะถือว่าเป็นการผิดผีแล้ว จะต้องทำการขอขมาบอกกล่าวญาติผู้ใหญ่ที่คอยปกป้องดูแลอยู่ซึ่งก็คือผีปู่ย่า ไม่เช่นนั้นหากไม่ทำก็จะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีตามมา เช่น ล้มป่วยโดยไม่มีสาเหตุ หรือทำอะไรก็ไม่ขึ้น เป็นต้น

ประเพณีที่ค่อยๆเลือนหายไปกับยุคสมัยใหม่

จากที่กล่าวว่าประเพณีบูชาผีปู่ย่านี้มักจะเป็นหน้าที่ของผู้หญิงในบ้าน โดยจะส่งต่อกันแบบรุ่นสู่รุ่นคือจากรุ่นยายสู่รุ่นแม่และมาสู่รุ่นทุกสาว โดยผู้ที่ทำหน้าที่สืบทอดมักจะเป็นลูกสาวคนโตหรือไม่ก็ลูกสาวคนเล็ก แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปพิธีกรรมเหล่านี้ก็ถูกละเลยความสำคัญไปเรื่อยๆ และยิ่งบ้านไหนที่มีแต่ลูกชายไม่มีลูกสาวก็จะไม่มีผู้สืบทอดประเพณีการบูชาเหล่านี้ทำให้สิ้นสุดการดูแลไปเรียกกันว่าผีสุด แต่ในบางครั้งก็จะมีการย้ายผีคือย้ายจากครอบครัวที่มีการละเลยดูแลไม่ดีหรือไม่มีผู้สืบทอด ให้ไปอยู่ยังบ้านที่ยังมีการทำความเคารพสืบทอดกันอยู่ เพราะเชื่อกันว่าการละเลยผีปู่ย่านั้นจะทำให้ผีปู่ย่าไม่พอใจและทำให้คนในวงศ์ตระกูลพลอยบาดเจ็บหรือมีอันเป็นไปตามไปด้วย แต่ก็เป็นแค่ความเชื่อของคนสมัยโบราณ เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปประเพณีเหล่านี้ก็ค่อยๆจางหายไปตามกาลและเวลา จนแทบจะเหลือแค่เพียงเรื่องเล่าเท่านั้น